Přeskočit na obsah

O nás

BEPO – servis Prachatice s.r.o.
společnost zabývající se kvalifikovaným, odborným a komplexním poskytováním služeb v oblastech požární ochrana, bezpečnost práce a hygiena práce .

Bedřich Leffler – jednatel a odborně způsobilá osoba dle § 11 zákona 133/1985 Sb., ve znění pozd. předpisů o požární ochraně a odborně způsobilá osoba v prevenci rizik dle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů.

Ing. Jan Leffler – technik požární ochrany a technik BOZP, technická podpora a výkresová dokumentace